Subskrybuje zawartość

“Szkolenie dla biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie planuje zorganizowanie w I półroczu 2016 r. szkolenia pt.: „Specyfika pracy biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”.

Współuzależniona miłość, czyli Ja, On i Alkohol

 „Alkoholizm w szpilkach - czyli jak wygląda uzależnienie od alkoholu u kobiet”

Informujemy, że
od 9 grudnia 2013 roku do 8 grudnia 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieszczący się w Pruszkowie

ul. Partyzantów 2/4 otrzymał ponowną akredytację dyrektora PARPA na prowadzenia
staży w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty
psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
w myśl
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów

PROGRAM STAŻU W
WOJEWÓDZKIM OŚRODKU TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

W MAZOWIECKIM SPECJALISTYCZNYM CENTRUM ZDROWIA

IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE

Wyznaczanie terminu przyjęcia do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza o treści „Skierowanie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”. Skierowanie powinno być wypisane na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

Uwaga! skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia.

 


Podstawowy program pomocy osobom wpółuzależnionym.