Subskrybuje zawartość

Szanowni Państwo
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza do udziału w konferencji pt. „Podwójna diagnoza. I co dalej? Specyfika procesu diagnostyczno- terapeutycznego osób uzależnionych” która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Pałacyku nad Utratą.

Adresowana jest m.in. do:
- pracowników placówek leczenia uzależnień
- pedagogów szkolnych,
- dyrektorów szkół
- pracowników świetlic socjoterapeutycznych,
- policjantów,
- kuratorów sadowych,

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza na bezpłatne, dwudniowe warsztaty szkoleniowe pn. „Ciało zna odpowiedź” które odbędą się w dniach 7-8 września 2019 roku (weekend) w siedzibie WOTUW w Pruszkowie.
Warsztat rozpoczyna się o godz. 10.00. W czasie spotkania przewidziana jest przerwa kawowa. Zakończenie planowane jest o godz. 18.00.
Zapraszamy do udziału w warsztatach:

1. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Poradnia Leczenia Uzależnień
06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2

2. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
05-800 Pruszków
ul. Partyzantów 2/4

3. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1

4. SP ZOZ
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku Oddział Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock
ul. B. Prusa 1/3

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza osoby, które ukończyły zjazdy absolwentów w WOTUW na uroczysty Zjazd „Dinozaurów”, który odbędzie się dniu 21.09.2019 roku o godz. 10.00 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie w Pałacyku nad Utratą ul. Partyzantów 2/4.

Program spotkania:
• Przywitanie zaproszonych gości
• Podzielenie się refleksjami z trzeźwego życia
• występ artystyczny

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie w/w informacji innym zainteresowanym osobom.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferujemy pomoc bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych. W celu podjęcia leczenia należy zgłosić się na konsultację w dniach: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8,30-11.30 z dowodem osobistym do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w strukturach WOTUW w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4.

Współuzależniona miłość, czyli Ja, On i Alkohol

 „Alkoholizm w szpilkach - czyli jak wygląda uzależnienie od alkoholu u kobiet”

Wyznaczanie terminu przyjęcia do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza o treści „Skierowanie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”. Skierowanie powinno być wypisane na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

Uwaga! skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia.

 


Podstawowy program pomocy osobom wpółuzależnionym.