Subskrybuje zawartość

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza na bezpłatne, dwudniowe warsztaty szkoleniowe pn. „Ciało zna odpowiedź” które odbędą się w dniach 7-8 września 2019 roku (weekend) w siedzibie WOTUW w Pruszkowie.
Warsztat rozpoczyna się o godz. 10.00. W czasie spotkania przewidziana jest przerwa kawowa. Zakończenie planowane jest o godz. 18.00.
Zapraszamy do udziału w warsztatach:

1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
ul. Kasprzaka 11
01-211 Warszawa

2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Poradnia Leczenia Uzależnień
06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2

3. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
05-800 Pruszków
ul. Partyzantów 2/4

4. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
09-500 Gostynin

Szanowni Państwo
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza do udziału w konferencji pt. „Problem uzależnienia w rodzinie, współczesne formy pomocy” która odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku w siedzibie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Pałacyku nad Utratą w godz. 9.30-18.00.

Konferencja adresowana jest m.in. do:
- pracowników placówek lecznictwa odwykowego,
- pedagogów szkolnych,
- dyrektorów szkół
- pracowników świetlic socjoterapeutycznych,
- policjantów,
- kuratorów sadowych,

ZAPROSZENIE
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza osoby, które ukończyły zjazdy absolwentów w WOTUW na uroczysty zjazd „Dinozaurów”, który odbędzie się dniu 15.09.2018 roku o godzinie 10.00 w Pałacyku nad Utratą ul. Partyzantów 2/4.
Program spotkania:
• Przywitanie zaproszonych gości
• Podzielenie się refleksjami z trzeźwego życia
• koncert Jarosława Wajka
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie w/w informacji innym zainteresowanym osobom.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferujemy pomoc bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych. W celu podjęcia leczenia należy zgłosić się na konsultację w dniach: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8,30-11.30 z dowodem osobistym do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w strukturach WOTUW w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4.

Lista macierzystych Ośrodków osób, które otrzymały dotację z funduszy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na szkolenie
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 2017

1. Centrum Odwykowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Wł. Łokietka 11
03-590 Warszawa

2. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

3. NZOZ Victi
Dzienny Ośrodek Leczenia Uzależnień
ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 3
02-495 Warszawa

Współuzależniona miłość, czyli Ja, On i Alkohol

 „Alkoholizm w szpilkach - czyli jak wygląda uzależnienie od alkoholu u kobiet”

Wyznaczanie terminu przyjęcia do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza o treści „Skierowanie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”. Skierowanie powinno być wypisane na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

Uwaga! skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia.

 


Podstawowy program pomocy osobom wpółuzależnionym.