Lista macierzystych Ośrodków osób, które otrzymały dotację z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na szkolenie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 2019 roku

1. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Poradnia Leczenia Uzależnień
06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2

2. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
05-800 Pruszków
ul. Partyzantów 2/4

3. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1

4. SP ZOZ
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku Oddział Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock
ul. B. Prusa 1/3

5. Stowarzyszenie MONAR Izba Chorych w Warszawie
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
03-042 Warszawa
ul. Marywilska 44 a