Program stażu w WOTUiW

PROGRAM STAŻU W
WOJEWÓDZKIM OŚRODKU TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

W MAZOWIECKIM SPECJALISTYCZNYM CENTRUM ZDROWIA

IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE

 1. Programem stażu objęte są osoby które ukończyły Studium Terapii Uzależnień .
 2. Staż w Ośrodku trwa 10 dni. Rozpoczyna się w poniedziałek, kończy zaś w piątek drugiego tygodnia.
 3. Stażysta przed rozpoczęciem stażu powinien przedstawić zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia
  w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia.
 4. Kierownikiem stażu jest  mgr Maria Panasewicz, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Opiekunami stażystów są certyfikowani specjaliści terapii uzależnień wyznaczeni przez kierownika stażu.
 5. Termin stażu ustala osoba zainteresowana z kierownikiem stażu, lub upoważnionym przez niego pracownikiem. Minimum 3tygodnie przed planowanym terminem stażu.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych noclegów i wyżywienia.
 7. W trakcie stażu stażysta ma wyznaczonego opiekuna  spośród specjalistów terapii
  uzależnień pracujących w Ośrodku.
 8. Stażysta ma prawo uczestnictwa we wszystkich zajęciach terapeutycznych, zebraniach społeczności oraz zebraniach klinicznych zespołu.
 9. Zadania jakie powinien wykonać stażysta aby uzyskać zaliczenie stażu:
 • zapoznanie się z organizacją i strukturą Ośrodka,
 • poznanie dokumentacji Ośrodka,
 • poznanie oferty terapeutycznej Ośrodka,
 • uczestnictwo w 16 sesjach psychoterapii grupowej (w tym poprowadzenie 4 grup terapeutycznych pod superwizją terapeuty pracującego w Ośrodku),
 • omówienie z opiekunem stażu pracy wybranego pacjenta z grupy terapeutycznej,
 • prezentacja na zebraniu klinicznym grupy terapeutycznej (rozumienia procesu grupowego),
 • uczestnictwo w co najmniej 2 dowolnie wybranych zajęciach dodatkowych programu podstawowego, lub programu zajęć ponadpodstawowych (popołudniowych),
 • obserwowanie diagnozowania i planowania terapii osoby uzależnionej,
 • udział w zebraniu klinicznym zespołu terapeutycznego,
 • uczestnictwo w zebraniach społeczności Ośrodka.

Po wykonaniu zadań stażysta otrzymuje od kierownika Ośrodka zaświadczenie o zaliczeniu stażu.

Kontakt:

Kierownik stażu  Maria
Panasewicz -  tel. 22 7391032

e-mail:maria.panasewicz@tworki.com.pl

ZałącznikWielkość
wzor_wniosku_o_odbycie_stazu.doc14 KB
wzor_zaswiadczenia_o_ukonczeniu_szkolenia_w_zakresie_nowoczesnych_metod_diagnozowania_oraz_terapii_uzaleznienia_i_wspoluzaleznienia_.doc17 KB