Szkolenie "Dialog motywujący"

SZKOLENIE KIEROWANE DO PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH ODWYKOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BIORĄCYCH UDZIAŁ W PIERWSZEJ CZĘŚCI SZKOLENIA W 2015 R.

Szkolenie finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w zakresie działań pozaleczniczych WOTUW.

Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników merytorycznych placówek leczenia uzależnień z województwa mazowieckiego, wiedzy i umiejętności z zakresu dialogu motywującego.

Termin szkoleń: 6-7.10.2016 i 26-27.10.2016 r. w godz.9.00-15.00 Czas trwania szkolenia: 32 godziny dydaktyczne (4 x 8 godzin) (1 godzina dydaktyczna= 45 minut)

Miejsce wykładu: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

ZałącznikWielkość
Program szkolenia.pdf331.79 KB