Zaproszenie na zjazd Dinozaurów

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza osoby, które ukończyły zjazdy absolwentów w WOTUW na uroczysty Zjazd „Dinozaurów”, który odbędzie się dniu 21.09.2019 roku o godz. 10.00 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie w Pałacyku nad Utratą ul. Partyzantów 2/4.

Program spotkania:
• Przywitanie zaproszonych gości
• Podzielenie się refleksjami z trzeźwego życia
• występ artystyczny

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie w/w informacji innym zainteresowanym osobom.